Nom: Sator

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Sator a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Astor (m)Càstor (m)Aitor (m)Sàtur (m)Salvatore (m)Nèstor / Néstor (m)Saturn (m)Santos (m)Thor (m)Saturnino (m)

Sator apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb SNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen