Nom: Càstor

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Càstor a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 4691 de 59.142 noms
  • Freqüència: 70 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Astor (m)Casto (m)Cast (m)Sator (m)Aitor (m)Nèstor / Néstor (m)Hèctor / Héctor (m)Víctor (m)Cristòfor (m)Casimiro (m)

Càstor apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb CNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen