Nom: Aitor

Origen i significat

El nom Aitor és d'origen basc i té un significat profundament arrelat en la mitologia i la cultura d'aquesta regió. Segons la tradició, Aitor és considerat el patriarca o progenitor mític del poble basc, i el seu nom és sovint interpretat com "el bon pare" o "el pare noble". La llegenda d'Aitor i la seva descendència forma part del folklore basc i simbolitza la genealogia i la identitat del poble.

Tot i que la popularitat del nom Aitor va augmentar gràcies a la literatura del segle XIX, no hi ha evidències històriques que confirmen l'existència d'un personatge amb aquest nom abans d'aquesta època. La seva creació literària i la seva inclusió en l'obra "Los Bascongados" d'Agustín Chaho han estat claus per a la difusió del nom. Aitor ha esdevingut un nom molt apreciat dins la comunitat basca, simbolitzant un fort sentiment de pertinença i orgull cultural.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Aitor a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 222 de 59.142 noms
  • Freqüència: 6.448 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,83 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 342 de 1.448 noms
  • Freqüència: 25 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,44 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Astor (m)Sator (m)Víctor (m)Viktor (m)Càstor (m)Igor (m)Thor (m)Ihor (m)Aitziber (f)Aisatou (f)

Aitor apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms de nen