Nom: Saturnino

Origen i significat

El nom Saturnino té un clar origen llatí, derivat de "Saturninus", que significa "pertanyent o relatiu a Saturn". Saturn és el nom d'un déu romà, equivalent al déu Cronos de la mitologia grega, i governava sobre l'agricultura i la collita. Així, el nom Saturnino podria portar connotacions associades a l'abundància, el temps i els cicles naturals.

A més, en la història cristiana, Saturnino ha estat el nom de diversos sants i màrtirs, com Sant Saturnino de Tolosa, el qual és venerat com a patró en algunes regions. Aquesta connexió religiosa pot afegir una dimensió de santedat i devoció al nom, associant-lo també amb la virtut i el sacrifici.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Saturnino a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1195 de 59.142 noms
  • Freqüència: 485 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Saturn (m)Santino (m)Sàtur (m)Nino (m)Antonino (m)Sadurní (m)Saturnina (f)Marino (m)Secundino (m)Constantino (m)

Saturnino apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb SNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen