Nom: Nèstor / Néstor

Origen i significat

El nom Néstor té un profund arrelament en la mitologia i la història grega, on Néstor va ser un rei de Pilós conegut per la seva saviesa i longevitat. És mencionat en obres com la Ilíada d'Homer, on es destaca com el conseller dels grecs durant la guerra de Troia. El significat del nom pot estar relacionat amb el concepte de "consell" o "savi", remarcant les qualitats de l'experiència i el coneixement.

En la cultura moderna, el nom Néstor continua sent utilitzat i pot portar amb si la connotació de maduresa i intel·ligència. Encara que no és un dels noms més comuns, manté un aire de distinció i clàssic, potser per la seva vinculació amb la literatura antiga i la tradició històrica.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Nèstor / Néstor a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 711 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.003 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,13 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Astor (m)Sator (m)Neo (m)Càstor (m)Ernesto (m)Hèctor / Héctor (m)Nelson (m)Ester (f)

Nèstor / Néstor apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb NNoms catalans de nenNoms catalansNoms de nen