Nom: Mikel

Origen i significat

Mikel és la variant basca del nom Miguel, originari de l'hebreu Mikha'el, que significa "Qui és com Déu?". Aquest nom té un profund arrelament en la cultura religiosa cristiana, ja que fa referència a l'arcàngel Miquel, conegut per ser un dels principals àngels en la teologia cristiana i per la seva funció com a protector i guerrer en la lluita contra el mal.

La forma Mikel és especialment popular en el País Basc i altres zones amb forta influència de la cultura basca, conservant la mateixa essència i origen del seu equivalent més internacional, Miguel. La tria d'aquesta variant pot reflectir un desig de mantenir la connexió amb les arrels i la identitat basca.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Mikel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 891 de 59.142 noms
  • Freqüència: 731 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Maikel (m)Mikael (m)Mike (m)Markel (m)Maykel (m)Mikele (f)Michel (m)Miguel (m)Miquel (m)Mikhail (m)

Mikel apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen