Nom: Miguel Àngel / Miguel Ángel

Origen i significat

Miguel-Ángel és un nom compost que uneix dos noms de gran tradició. Miguel, d'origen hebreu, prové de "Mikha'el", que significa "Qui és com Déu?" i és un dels noms dels arcàngels en la tradició judeocristiana. Aquest nom ha tingut una forta presència en diverses cultures i es relaciona amb la protecció i la força espiritual.

Ángel, per la seva banda, també té arrels en la llengua grega, derivant de "ángelos" que significa "missatger". En el context religiós, els àngels són éssers celestials que actuen com a missatgers entre Déu i els humans. La combinació de Miguel-Ángel no només ressona amb un ric patrimoni espiritual, sinó que també pot recordar a personatges històrics destacats, com l'artista del Renaixement Miguel Ángel Buonarroti, conegut per les seves obres mestres com la Capella Sixtina.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Miguel Àngel / Miguel Ángel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 90 de 59.142 noms
  • Freqüència: 17.935 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 2,3 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 504 de 1.448 noms
  • Freqüència: 15 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,28 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Miguel (m)Àngel / Ángel (m)Minguell (m)Milan / Milán (m)Miguela (f)Miquela (f)Mila (f)

Miguel Àngel / Miguel Ángel apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen