Nom: Luis Maria / Luis María / Luis Marià

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Luis Maria / Luis María / Luis Marià a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1374 de 59.142 noms
  • Freqüència: 390 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Marià (m)Aria / Arià (m)Luis (m)Luar (m)Ismaila (m)Luisa (f)Maria / María (f)Ària / Aria (f)Ilaria (f)Iria / Iría (f)

Luis Maria / Luis María / Luis Marià apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb LNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen