Nom: Luis

Origen i significat

El nom Luis és una forma espanyola del nom d'origen germànic Ludwig, que es descompon en els elements "hlud", que significa "fama", i "wig", que significa "guerrer". Per tant, el nom Luis pot interpretar-se com a "guerrer famós" o "illustre en la batalla". És un nom amb una llarga tradició històrica, portat per reis i nobles al llarg dels segles.

A més, el nom Luis s'ha popularitzat en moltes cultures i ha adoptat diverses formes en diferents idiomes, com Louis en francès o Ludwig en alemany. La seva variant femenina, freqüentment, és Luisa o Louise. Aquest nom ha estat associat amb la noblesa i el lideratge, possiblement influenciat per les notables figures històriques que l'han portat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Luis a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 56 de 59.142 noms
  • Freqüència: 23.621 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 3,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 362 de 1.448 noms
  • Freqüència: 23 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,42 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Lluís (m)Louis (m)Lois (m)Luisa (f)Luigi (m)Lis (f)Elvis (m)Lucas (m)Lucio (m)Lukas (m)

Luis apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb LNoms curts de nenNoms de nenNoms curts