Nom: Jonàs / Jonás

Origen i significat

El nom Jonas té un origen hebreu, derivant del nom Yonah, que significa "colom". Aquest nom és conegut principalment per la figura bíblica de Jonàs, qui és el protagonista del Llibre de Jonàs a l'Antic Testament, on la seva història amb la balena gran és una de les més emblemàtiques. Aquesta associació bíblica pot conferir al nom connotacions de missatge i redempció.

A més, el nom Jonas s'ha usat en diverses cultures i idiomes, mantenint-se relativament similar en la seva forma, encara que amb algunes variacions ortogràfiques. A través dels segles, el nom ha estat adoptat en diferents societats amb el seu propi toc cultural, però sovint mantenint el seu significat original relacionat amb la pau i la tranquil·litat que s'associa amb el colom.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Jonàs / Jonás a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1687 de 59.142 noms
  • Freqüència: 292 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Jonay (m)Jon (m)Joan (m)Jonatan / Jonatán (m)Jonathan (m)Anas / Anás (m)Joao (m)John (m)Joana (f)Ona (f)

Jonàs / Jonás apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen