Nom: Jonatan / Jonatán

Origen i significat

El nom Jonatan prové de l'hebreu Yehonatan, que es pot descompondre en dos elements: "Yeho", que fa referència a Yahveh, el nom de Déu en l'antiga religió jueva, i "natan", que significa "ha donat". Per tant, Jonatan es podria interpretar com "Yahveh ha donat" o "donat per Yahveh". Aquest nom és molt conegut en el context bíblic, ja que Jonatan va ser el fill de Saül i amic íntim del rei David.

A més, Jonatan és la forma catalana i castellana del nom, mentre que en anglès es pot trobar com Jonathan. Aquest nom ha estat popular en diverses cultures i societats al llarg dels segles, i encara avui és utilitzat en moltes parts del món. La seva popularitat pot ser deguda tant a la seva bellesa fonètica com al seu significat profundament arrelat en tradicions religioses.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Jonatan / Jonatán a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 294 de 59.142 noms
  • Freqüència: 4.270 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,55 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Jonathan (m)Jhonatan (m)Natan / Natán (m)Nathan (m)Jonàs / Jonás (m)Jonay (m)Jon (m)Johan (m)Nayan (m)Nazan (m)

Jonatan / Jonatán apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms catalansNoms llargsNoms de nen