Nom: Jonathan

Origen i significat

El nom Jonathan prové de l'hebreu Yehonatan, format per "Yeho", que és una forma abreujada de Yahveh, el nom de Déu, i "natan", que significa "donat". Per tant, Jonathan podria interpretar-se com "Yahveh ha donat" o "donat per Yahveh". Aquest nom és força conegut gràcies a la figura bíblica de Jonathan, fill de Saül i amic fidel del Rei David.

A més, el nom Jonathan es va popularitzar en el món anglosaxó durant el segle XVII, i des de llavors ha estat un nom comú en països de parla anglesa. Encara que és menys comú en els països de parla hispana i catalana, Jonathan ha adquirit una certa presència internacional, mantenint-se com un nom masculí amb un fort component de tradició i història.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Jonathan a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 302 de 59.142 noms
  • Freqüència: 4.159 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,53 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 781 de 1.448 noms
  • Freqüència: 8 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,14 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Jonatan / Jonatán (m)Nathan (m)Jhonatan (m)Johan (m)Natan / Natán (m)Neithan (m)Neythan (m)Ethan (m)Jonàs / Jonás (m)Jonay (m)

Jonathan apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen