Nom: Joan Marc

Origen i significat

El nom Joan-Marc és un compost que uneix dos noms de pila: Joan i Marc. Joan és la forma catalana de Johannes, que en llatí prové de l'hebreu Yohanan, significat "Déu és favorable" o "Déu ha estat graciós". És un nom molt estès en la cultura cristiana degut a la importància de figures bíbliques com Sant Joan Baptista i Sant Joan l'Apòstol.

Per la seva part, Marc prové del nom llatí Marcus, que podria estar relacionat amb el déu romà de la guerra, Mart (Mars en llatí), suggerint així una connotació de força o valentia. També es pot associar amb Sant Marc, l'autor del segon Evangeli del Nou Testament. La combinació de Joan i Marc en un sol nom pot reflectir una tradició familiar o la voluntat de transmetre els valors i significats de dos noms històricament rellevants.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Joan Marc a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1023 de 59.142 noms
  • Freqüència: 596 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,08 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Joan (m)Marc (m)Joanic (m)Arç (m)Jon (m)Joana (f)Joanna (f)Johana (f)Jana (f)

Joan Marc apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen