Nom: Joanna

Origen i significat

Joanna és la forma femenina del nom Joan, que prové del nom hebreu Yohanan, significat "Déu és clement" o "Déu és misericordiós". Aquest nom ha estat utilitzat en diverses formes a través de la història en múltiples cultures i és especialment popular en contextos cristians, degut a la presència de figures bíbliques amb aquest nom.

A més, Joanna és una variant utilitzada en llengües com l'anglès, on ha tingut una presència notable al llarg dels segles. La seva forma original hebraica ha donat lloc a nombroses variants en diferents idiomes, com Joan en català, Jeanne en francès o Giovanna en italià, entre d'altres. La diversitat de formes d'aquest nom demostra la seva àmplia acceptació i adaptabilitat en diverses cultures.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 6

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1269 de 59.142 noms
  • Freqüència: 445 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 871 de 1.448 noms
  • Freqüència: 7 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,12 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Joanna a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Johanna (f)Janna (f)Joana (f)Anna (f)Janina (f)Johana (f)