Nom: Joan Lluís

Origen i significat

Joan-Lluís és un nom compost que combina dos noms de primera persona amb profundes arrels en la cultura catalana i europea. Joan és la forma catalana del nom Joannes en llatí, que al seu torn prové del nom hebreu Yohanan, significat "Déu és clement" o "Déu és misericordiós". És un nom molt estès amb una llarga tradició històrica i religiosa.

Per la seva part, Lluís prové del nom germànic Hlodowig, que es pot descompondre en hlod ("fama") i wig ("combat" o "guerra"), resultant en un significat que podria interpretar-se com "combatent famós" o "guerrer il·lustre". La unió d'aquests dos noms, Joan i Lluís, pot reflectir una combinació de valors espirituals i de fortalesa o lideratge.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Joan Lluís a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1635 de 59.142 noms
  • Freqüència: 306 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Lluís (m)Joan (m)Luis (m)Joanic (m)Anis / Anís (m)Joaquín (m)Joana (f)Alis (f)

Joan Lluís apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen