Nom: Alis

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Alis a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 7493 de 59.142 noms
  • Freqüència: 37 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Alisa (f)Lis (f)Alisha (f)Alison (f)Alissa (f)Alisson (f)Allison (f)Alia (f)Alix (f)Naïs / Naís / Nais (f)

Alis apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb ANoms originals de nenaNoms curts de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms curts