Nom: Lluís

Origen i significat

El nom Lluís és una forma catalana del nom d'origen germànic Ludwig, que es compon de dos elements: "hlud" que significa "fama" i "wig" que significa "guerrer". Així, Lluís pot interpretar-se com "guerrer famós" o "famós en la batalla". Aquest nom ha estat portat per molts reis i nobles al llarg de la història europea, destacant la seva associació amb el lideratge i la noblesa.

Una de les figures més destacables amb aquest nom fou Lluís IX de França, conegut com Sant Lluís, que va ser canonitzat per la seva pietat i justícia. La presència d'aquest nom en la història i en la noblesa ha fet que es consideri un nom de prestigi i tradicional en moltes cultures europees, incloent la catalana.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Lluís a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 133 de 59.142 noms
  • Freqüència: 12.226 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,57 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 536 de 1.448 noms
  • Freqüència: 14 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,26 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Luis (m)Louis (m)Lluïsa (f)Lluc (m)Fil·lis (m)Lois (m)Lis (f)Luisa (f)Llúcia (f)Llum (f)

Lluís apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb LNoms catalans de nenNoms catalansNoms de nen