Nom: Elijah

Origen i significat

Elijah és un nom masculí d'origen hebreu. La forma original és Eliyahu, que es tradueix com "El meu Déu és Yahweh" o "Jahvé és Déu". Aquest nom té una forta connotació religiosa, ja que Elijah és un profeta important en l'Antic Testament de la Bíblia, conegut per la seva confrontació amb els profetes de Baal i per ser portat als cels en un carro de foc.

A més, la variant Elijah és comuna en països de parla anglesa, mentre que en altres cultures es poden trobar formes similars com Elías en espanyol o Ilias en grec. El nom ha estat adoptat en diverses formes a través de diverses cultures i religions, incloent el cristianisme, el judaisme i l'islam, mantenint sovint la seva essència vinculada a la fe i l'espiritualitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Elijah a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 10.899 de 59.142 noms
  • Freqüència: 23 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Eliam (m)Elian / Elián (m)Elías (m)Èlia / Elia (f)Elio (m)Elisard (m)Liah (f)Eli (f)Elina (f)Elisa (f)

Elijah apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ENoms originals de nenNoms originalsNoms de nen