Nom: Ivan / Iván

Origen i significat

El nom Ivan és una variant eslava del nom Joan, que té l'origen en l'hebreu Yohanan, significat "Déu és clement" o "Déu és misericordiós". Aquest nom és molt comú en països com Rússia, Bulgària i altres regions de l'Europa de l'Est, on ha estat portat per tsars i altres figures històriques, conferint-li un aire de tradició i solidesa.

La popularitat del nom Ivan s'ha estès també a altres cultures i idiomes, amb variants com John en anglès, Jean en francès o Juan en espanyol. En alguns casos, Ivan pot ser també una forma de Iván, amb l'accent en la segona síl·laba, com es pronuncia en idiomes com l'espanyol. El nom Ivan ha mantingut una ressonància de dignitat i fortalesa al llarg dels segles.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ivan / Iván a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 69 de 59.142 noms
  • Freqüència: 21.547 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 2,77 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 252 de 1.448 noms
  • Freqüència: 35 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,65 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ian (m)Evan (m)Ivar (m)Gian (m)Iban (m)Ilan (m)Izan (m)Kian (m)Lian (m)Tian (m)

Ivan / Iván apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb INoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms catalansNoms de nenNoms curts