Nom: Izan

Origen i significat

El nom Izan és una variació moderna del nom Ethan, d'origen hebreu. En hebreu, Ethan pot significar "constant", "ferm" o "durador", i es refereix a una persona amb aquestes qualitats. Aquest nom apareix a la Bíblia, on Ethan és reconegut per la seva saviesa.

Tot i això, Izan ha esdevingut un nom prou popular en contextos de parla hispana i catalana, adoptant una grafia que s'ajusta millor a la fonètica d'aquestes llengües. La simplicitat i la modernitat de la forma Izan poden ser factors que contribueixen a la seva elecció com a nom de baptisme.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Izan a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 238 de 59.142 noms
  • Freqüència: 5.802 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,74 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 105 de 1.448 noms
  • Freqüència: 92 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,63 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Eizan (m)Izhan (m)Ian (m)Neizan (m)Rizwan (m)Azan (m)Izar (m)Yzan (m)Gian (m)Iban (m)

Izan apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb INoms curts de nenNoms de nenNoms curts