Nom: Francesc Josep

Origen i significat

El nom compost Francesc-Josep uneix dos noms de gran tradició i història. Francesc prové del llatí "Franciscus", que significa "pertanyent als francs" o "home lliure", i va guanyar popularitat gràcies a Sant Francesc d'Assís, el fundador de l'orde dels franciscans. Aquest nom evoca valors com la humilitat i l'amor per la natura.

D'altra banda, Josep també té un origen hebreu, "Yosef", que significa "Ell (Déu) afegirà" o "que Déu incrementi". És un nom molt estès en la tradició cristiana, en part per ser el nom del pare terrenal de Jesús. La combinació de Francesc-Josep pot ser vista com una barreja de llibertat i responsabilitat, o de simplicitat i augment, reflectint les qualitats dels dos sants patrons.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Francesc Josep a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1435 de 59.142 noms
  • Freqüència: 371 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Francesco (m)Francesc (m)Francisco (m)Franco (m)Franc (m)Josep (m)Fran (m)Francis (m)Francí (m)Francesca (f)

Francesc Josep apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb FNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen