Nom: Hèctor / Héctor

Origen i significat

El nom Hèctor prové de l'antiga Grècia, essent un nom de gran prestigi i reconeixement dins la mitologia grega. Hèctor era un dels herois més destacats de la Guerra de Troia, conegut per la seva fortalesa i valentia com a príncep troià i principal defensor de la ciutat davant l'assetjament dels grecs. El significat del nom pot estar relacionat amb "tenir", "posseir" o amb el concepte de "defensor".

Històricament, el nom Hèctor ha estat adoptat en diverses cultures i idiomes amb petites variacions en la seva ortografia. En el món llatí, el nom es va continuar utilitzant, sovint associat amb els atributs de l'heroi clàssic, com el coratge i l'honor. La seva popularitat en diferents períodes pot estar vinculada a la perdurabilitat de les obres clàssiques i la seva influència en la cultura occidental.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Hèctor / Héctor a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 190 de 59.142 noms
  • Freqüència: 7.606 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,98 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 174 de 1.448 noms
  • Freqüència: 53 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,94 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Víctor (m)Nèstor / Néstor (m)Càstor (m)

Hèctor / Héctor apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb HNoms catalans de nenNoms catalansNoms de nen