Nom: Arjan

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Arjan a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 11.734 de 59.142 noms
  • Freqüència: 21 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1212 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Aran / Arán (m)Jan (m)Akran (m)Arian (m)Arkan (m)Arman (m)Aryan (m)Adrián (m)Aimran (m)Aranau (m)

Arjan apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms originalsNoms de nen