Nom: Aranau

Origen i significat

Aranau és un nom masculí d'origen català, i es tracta d'una variant d'Arnau, amb una lleu variació fonètica. El nom Arnau prové de l'antiga forma germànica Arnald, que es compon de dos elements: "arn", que significa "àguila", i "wald", que significa "governador" o "poder". Així, Aranau comparteix aquesta etimologia i pot interpretar-se com "el que governa com una àguila" o "el que té el poder de l'àguila".

Aquest nom combina la simbologia de l'àguila, associada a la visió, el coratge i la majestuositat, amb la idea de lideratge i autoritat. Tot i que no és un dels noms més comuns, Aranau té un caràcter distintiu i una forta connexió amb la tradició i la història catalana.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Aranau a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Aran / Arán (m)Arau (m)Arnau (m)Arian (m)Arjan (m)Arkan (m)Armaan (m)Arman (m)Artau (m)Aryan (m)

Aranau apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen