Nom: Arkan

Origen i significat

El nom Arkan no té un origen clarament definible, però es poden trobar algunes referències que apunten a diferents cultures. En algunes regions, com poden ser les de llengua àrab, Arkan (أركان) pot significar "pilars" o "elements fonamentals", i està relacionat amb els conceptes bàsics o essencials de qualsevol estructura o creença.

També és possible que el nom Arkan tingui connexions amb l'idioma turc, on pot estar associat amb el significat de "fort" o "resistent". No obstant això, és important destacar que l'ús i la popularitat del nom poden variar significativament en funció de la regió i la cultura, i podria tenir altres orígens o significats en altres contextos.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Arkan a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 8193 de 59.142 noms
  • Freqüència: 33 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1040 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Akran (m)Aran / Arán (m)Makan (m)Arian (m)Arjan (m)Arman (m)Aryan (m)Kamran (m)Arkaitz (m)Adrián (m)

Arkan apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms originalsNoms de nen