Nom: Arian

Origen i significat

El nom Arian pot ser una variant del nom Aryan, que té les seves arrels en el sànscrit i significa "noble" o "de bona estirp". En algunes cultures, el terme ha estat associat amb els pobles indo-iranians i, per extensió, amb la noció de noble i espiritual. No obstant això, és important mencionar que el terme "ari" en sànscrit, que significa "combatent" o "enemic", pot influir en la interpretació del nom, encara que no sigui directament relacionat amb el mateix.

A més, Arian també podria ser una forma albanesa del nom Arianus, que és una variant llatina que significa "relatiu a Ares", el déu de la guerra en la mitologia grega. En aquest context, el nom podria evocar qualitats de valentia i combativitat. Tanmateix, la interpretació del nom pot variar considerablement segons la cultura i el context històric en què es trobi.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Arian a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2659 de 59.142 noms
  • Freqüència: 153 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1212 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Adrián (m)Darian (m)Marian (m)Aria / Arià (m)Raian (m)Aran / Arán (m)Brian (m)Urian (m)Braian (m)Adriano (m)

Arian apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms originalsNoms de nen