Nom: Aran / Arán

Origen i significat

En el context català, el nom Aran té un origen geogràfic, fent referència a la Vall d'Aran, una regió dels Pirineus situada a la comarca de la Val d'Aran, dins de Catalunya. Així, el nom pot evocar la bellesa i la força de la naturalesa muntanyenca. Aquesta associació amb un paisatge natural pot donar al nom un caràcter de robustesa i puresa.

A més Aran és un mot d'origen preromà que ve del basc (h)aran que significa vall. Fent que el nom també pugui tenir una relació amb la natura i un significat de protecció i seguretat. La connexió amb el basc també pot reflectir un lligam amb la cultura i la història dels pobles bascos.

El nom Aran pot tenir diverses procedències. En algunes cultures, com la hebrea, Aran és un nom masculí que podria estar relacionat amb la paraula "Aron", que significa "muntanya". Això podria suggerir un vincle amb la natura i la fortalesa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Aran / Arán a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 425 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.374 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,3 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 31 de 1.448 noms
  • Freqüència: 257 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 4,56 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Aran / Arán (f)Akran (m)Arian (m)Arkan (m)Arman (m)Aryan (m)Aranau (m)Aimran (m)Haoran (m)Kamran (m)

Aran / Arán apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms catalansNoms de nenNoms curts