Nom: Aray

Origen i significat

El nom Aray no és comú i presenta una certa ambigüitat en quant al seu origen i significat. És possible que sigui una variant ortogràfica o una forma derivada d'altres noms més coneguts, i podria tenir orígens diversos depenent de la cultura o el país on es trobi.

En algunes cultures, noms que sonen similarment podrien estar associats amb significats particulars o podrien ser creats modernament sense una etimologia clara. Sense informació addicional específica sobre el context cultural o ètnic d'Aray, resulta difícil determinar un significat o origen definitiu per aquest nom. Podria ser una invenció contemporània o una adaptació personalitzada d'un nom més tradicional.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Aray a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3421 de 59.142 noms
  • Freqüència: 106 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 447 de 1.448 noms
  • Freqüència: 18 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,32 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ray (m)Arai (m)Aram (m)Aran / Arán (m)Arau (m)Iray (m)Aryan (m)Aday (m)Aria / Arià (m)Saray (f)

Aray apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts