Nom: Aday

Origen i significat

El nom Aday és menys comú i el seu origen no està tan clarament definit com altres noms. Podria ser una variant de Adai o Adae, que són formes reduïdes de noms com Adalberto o Adalrico, els quals tenen arrels germàniques i poden significar "noble" o "brillant". Aquestes interpretacions, però, són especulatives i no hi ha un consens clar sobre la seva etimologia.

En algunes cultures, Aday podria ser també un nom amb un origen completament diferent, potser relacionat amb tradicions lingüístiques no europees. Aquesta falta de claredat sobre l'origen i significat dona al nom un cert aire de misteri i singularitat. En tot cas, la bellesa d'un nom com Aday sovint resideix en la seva simplicitat i la sonoritat distintiva.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Aday a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 966 de 59.142 noms
  • Freqüència: 643 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,08 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 94 de 1.448 noms
  • Freqüència: 91 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,68 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Adahy (m)Adonay (m)Adah (m)Adai (m)Adam (m)Adán (m)Aray (m)Andy (m)Adahi (m)Adama (m)

Aday apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts