Nom: Saray

Origen i significat

El nom Saray és una variant de Sarah, que té un origen hebreu i significa "princesa" o "noble dona". Aquest nom és present a l'Antic Testament, on Sarah és la matriarca, esposa d'Abraham i mare d'Isaac, considerada la mare de totes les nacions a través de la descendència d'Isaac. La popularitat del nom pot ser atribuïda a aquesta figura bíblica.

Tot i això, és important notar que Saray també podria ser una adaptació o variació fonètica del nom original en altres llengües o cultures, com poden ser l'àrab o el turc, on també pot tenir presència amb significats que podrien variar lleugerament. El nom evoca sovint elegància i refinament, associats amb la seva etimologia i la figura històrica que representa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Saray a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 484 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.830 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,23 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 723 de 1.448 noms
  • Freqüència: 9 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,17 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Sara (f)Sarayma (f)Sarah (f)Sarai (f)Saran (f)Amaray (f)Sarabi (f)Saira (f)Samay (f)Shara (f)

Saray apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb SNoms de nena