Nom: Zoe Valentina

Origen i significat

El nom Zoe-Valentina és una combinació de dos noms amb orígens diferents. Zoe és d'origen grec i significa "vida". Aquest nom va ser popular entre els cristians de l'Imperi Bizantí, simbolitzant la vida eterna promesa per la religió. És un nom que ha perdurat al llarg dels segles i que manté una connotació de vitalitat i energia.

Per altra banda, Valentina és la forma femenina de Valentí, que prové del llatí "Valentinus", derivat de "valens" que significa "fort", "saludable" i "poderós". És un nom que ha estat emprat des de l'antiguitat i que va guanyar popularitat en la cristiandat degut a Sant Valentí, el patró dels enamorats. La combinació de Zoe-Valentina podria simbolitzar una unió de conceptes com la vida, la força i l'amor.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Zoe Valentina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 9567 de 59.142 noms
  • Freqüència: 27 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Valentina (f)Evangelina (f)Valentyna (f)Argentina (f)Celestina (f)Albertina (f)Tina (f)Evelina (f)Clementina (f)Florentina (f)

Zoe Valentina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ZNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs