Nom: Vinyet

Origen i significat

El nom Vinyet és una forma catalana que pot ser una variant de Vinyet o Vinyeta, i tendeix a estar relacionat amb el món de l'agricultura i la viticultura. La paraula "vinyet" pot referir-se a un petit camp de vinyes o una parcel·la de terra on es cultiven raïms. Aquesta connotació agrícola pot conferir al nom una sensació de connexió amb la terra i la naturalesa.

A més, Vinyet podria tenir també una dimensió religiosa, ja que hi ha ermites i capelles dedicades a Santa Maria del Vinyet, indicant una possible devoció o vincle amb la figura de la Mare de Déu en aquestes localitzacions. Això pot fer que el nom porti amb si una certa espiritualitat o sensació de protecció i refugi.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Vinyet a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 757 de 59.142 noms
  • Freqüència: 917 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,12 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 197 de 1.448 noms
  • Freqüència: 47 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,83 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ainet (f)Vicenta (f)Avneet (f)Vincent (m)Vicent (m)Vicente (m)

Vinyet apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb VNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena