Nom: Ainet

Origen i significat

El nom Ainet, quan s'utilitza com a nom propi femení, no és comú i no té un origen clar com a nom de persona. Tanmateix, el nom podria tenir un vincle amb els topònims catalans, com Ainet de Cardós i Ainet de Besan, ambdós situats a la comarca del Pallars Sobirà. Aquests llocs podrien haver influït en l'ús del nom com a prenom.

Segons l'etimòleg Joan Coromines, els noms d'aquests pobles podrien provenir del llatí "asinētum", que faria referència a un lloc on hi ha molts ases o on es crien aquests animals, o bé de "anētum", que significa herba aromàtica. Si el nom Ainet s'utilitzés com a prenom, podria ser en honor a aquests indrets o com a forma de preservar una connexió amb la naturalesa o la història de la regió.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 5

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1646 de 59.142 noms
  • Freqüència: 304 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 282 de 1.448 noms
  • Freqüència: 32 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,57 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ainet a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Janet (f)Yanet (f)Aline (f)Ane (f)Avneet (f)Vinyet (f)