Nom: Bartomeu

Origen i significat

Bartomeu és un nom masculí d'origen hebreu, que prové de Bar-Talmay, que significa "fill de Talmay". Talmay és un nom que es pot traduir com "abundant en reguers" o "fertós". Aquest nom ha estat portat per diversos sants i personatges bíblics, sent un dels més coneguts Sant Bartomeu, un dels dotze apòstols de Jesús.

En la cultura cristiana, el nom Bartomeu ha estat tradicionalment utilitzat en honor a aquest apòstol, i ha tingut diverses variants en diferents idiomes, com Bartholomew en anglès o Bartolomé en espanyol. El nom porta una connotació de tradició i historicitat, essent un nom amb una forta arrel religiosa i històrica.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Bartomeu a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1695 de 59.142 noms
  • Freqüència: 290 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Bartolomé (m)Romeu (m)Tomeu (m)Bartomeua (f)Areu (m)Meu (m)Mateu (m)Barae (m)Bartola (f)

Bartomeu apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb BNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen