Nom: Vicent

Origen i significat

El nom Vicent prové del llatí "Vincentius", que significa "el que venç" o "el vencedor". Aquest nom ha estat àmpliament utilitzat des de l'antiguitat, tant en l'àmbit religiós com secular, i ha donat lloc a diverses formes en diferents llengües, com Vincent en anglès o Vincenzo en italià.

Vicent és un nom amb una forta tradició a terres de parla catalana, portat per sants i figures històriques, com Sant Vicent Ferrer, patró de la Comunitat Valenciana. La seva popularitat en el món cristià pot estar relacionada amb els valors de perseverança i resistència que suggereix el significat del nom.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Vicent a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1821 de 59.142 noms
  • Freqüència: 266 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Vicente (m)Vincent (m)Vicenç (m)Vicens (m)Vicenta (f)Víctor (m)Nicet (m)Climent (m)Vicença (f)Vinyet (f)

Vicent apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb VNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen