Nom: Vicenta

Origen i significat

El nom Vicenta és la forma femenina del nom masculí Vicente, que prové del llatí "Vincentius", derivat del verb "vincere" que significa "conquerir" o "vèncer". Així, el nom Vicenta transmet la idea de victòria o triomf, i es pot associar amb una personalitat forta i decidida.

En el context cristià, Vicenta pot ser un nom triat per la seva connexió amb Sant Vicent, un diaca i màrtir venerat, el qual és patró de diversos llocs i professions. A més, la forma masculina del nom, Vicente, ha estat portada per nombrosos sants i beatificats, fent de Vicenta una elecció amb una rica herència espiritual i religiosa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Vicenta a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 393 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.608 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,33 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Centa (f)Vicença (f)Cinta (f)Vicent (m)Binta (f)Victorina (f)Vicente (m)Violeta (f)Victòria / Victoria (f)Victoriana (f)

Vicenta apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb VNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs