Nom: Bruna

Origen i significat

El nom Bruna és la forma femenina del nom masculí Bruno, i té un origen germànic. La paraula germànica original es pot traduir com "morena" o "de cabell fosc", fent referència a la tonalitat fosca del cabell o de la pell. Aquest nom ha estat popular en diverses cultures europees i sovint es troba en països de parla alemanya i italiana, així com en països llatinoamericans degut a la immigració europea.

En alguns casos, Bruna pot també derivar de noms de lloc o cognoms que indiquen una procedència o una característica geogràfica, com podria ser una terra bruna o fèrtil. La sonoritat del nom i la seva connexió amb la natura poden fer-lo atractiu per als pares que busquen noms amb un toc terrenal o rústic.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 5

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 364 de 59.142 noms
  • Freqüència: 3.035 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,39 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 52 de 1.448 noms
  • Freqüència: 197 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 3,5 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Bruna a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Brunelda (f)Brunilda (f)Aruna (f)Berna (f)Brenda (f)Briana (f)