Nom: Rosina

Origen i significat

Rosina és una forma diminutiva i afectuosa de Rosa, un nom que prové del llatí i significa literalment "rosa", la flor. Aquest nom femení ha estat associat amb la bellesa i la delicadesa de la flor que representa, així com amb la puresa i l'amor. Rosina podria ser utilitzat en contextos on es vol destacar una versió més íntima o afectuosa de Rosa.

El nom Rosa ha estat popular en moltes cultures i èpoques, i ha tingut diverses santes i figures històriques que l'han portat, la qual cosa pot haver influït en la creació de variants com Rosina. Aquest nom també pot estar relacionat amb diferents simbolismes religiosos i culturals, on la rosa sovint ocupa un lloc destacat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Rosina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2819 de 59.142 noms
  • Freqüència: 141 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Rosalina (f)Rosita (f)Romina (f)Rosa (f)Rosana (f)Isona (f)Oròsia (f)Rosalinda (f)Rodaina (f)Rosic (f)

Rosina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb RNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena