Nom: Rosita

Origen i significat

Rosita és una forma diminutiva i afectuosa del nom Rosa, que té un clar origen en la paraula llatina "rosa", referint-se a la flor del mateix nom. La rosa ha estat associada tradicionalment amb la bellesa, l'amor i la passió, i per tant, el nom Rosita pot evocar imatges de delicadesa i gràcia, així com una sensació de tendresa i afecte per la seva forma diminutiva.

A més, el nom Rosa també pot estar relacionat amb la Mare de Déu del Roser, una advocació mariana en la religió cristiana. En aquest context, Rosita podria ser escollit com a homenatge a aquesta figura religiosa o per transmetre una connexió espiritual i devoció. La seva popularitat pot variar depenent de la cultura i l'època, però manté una essència clàssica i atemporal.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Rosita a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3496 de 59.142 noms
  • Freqüència: 103 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Rosina (f)Sita (f)Roseta (f)Rita (f)Rosa (f)Oròsia (f)Rosic (f)Teresita (f)Rosari (f)Rosalia / Rosalía (f)

Rosita apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb RNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena