Nom: Isona

Origen i significat

El nom Isona té arrels històriques, originant-se de la llatinització Aeso, que es creu que prové d'un nom propi o comú d'origen preromà o iberobasc. Aquest nom apareix documentat des del segle X, mantenint la seva forma fins a l'actualitat, el que indica una certa permanència i tradició al llarg dels segles.

A més, Isona també és el nom d'un municipi a Catalunya, situat a la comarca del Pallars Jussà (Viquipèdia). Aquesta connexió geogràfica pot atorgar al nom una dimensió de pertinença i identitat amb la terra catalana, podent reflectir un lligam amb l'herència cultural i la història de la regió on es troba aquesta localitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Isona a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 771 de 59.142 noms
  • Freqüència: 886 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,11 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 337 de 1.448 noms
  • Freqüència: 25 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,46 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Iona (f)Isolina (f)Simona (f)Fiona (f)Ilona (f)Ona (f)Saona (f)Rosina (f)Ioana (f)Sònia / Sonia (f)

Isona apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb INoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena