Nom: Rosana

Origen i significat

El nom Rosana és una combinació de dos elements que poden tenir diferents orígens i significats. D'una banda, "Rosa" fa referència a la flor del mateix nom, símbol de bellesa i amor en moltes cultures. D'altra banda, l'afix "-ana" pot ser un sufix afectiu o potser prové de l'hebreu "Hannah", que significa "gràcia" o "favor".

En conjunt, Rosana podria ser interpretat com una expressió de bellesa graciada o com una combinació de bellesa i gràcia. Aquest nom és popular en diversos idiomes i cultures, i pot variar en la seva ortografia, com ara Roxana o Rossana, amb petites variacions en el seu significat o connotacions segons el context cultural.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Rosana a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1083 de 59.142 noms
  • Freqüència: 551 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Rosanna (f)Rosalina (f)Rosa (f)Sana (f)Oksana (f)Rosalinda (f)Rosamunda (f)Roxana (f)Rosina (f)Roaa (f)

Rosana apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb RNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena