Nom: Rose

Origen i significat

El nom Rose és d'origen anglès i està directament relacionat amb la flor del mateix nom, símbol de bellesa i amor. Aquest nom pot ser considerat una traducció directa del llatí "rosa", i ha estat àmpliament adoptat en moltes cultures i idiomes amb petites variacions en la seva forma i pronunciació. La rosa com a flor ha tingut un paper destacat en la literatura, l'art i la simbologia, sovint associada amb la passió i la puresa.

A més, Rose pot ser també una forma abreujada o variant de noms més llargs com Rosalind o Rosalie, que poden tenir orígens i significats addicionals. En algunes cultures, el nom Rose pot estar relacionat amb la verge Maria, coneguda també com la "rosa mística" en certes tradicions cristianes, reforçant així la seva connexió amb la sacralitat i la devoció.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Rose a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3566 de 59.142 noms
  • Freqüència: 100 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Roser (f)Roseta (f)Rosmery (f)Rosa (f)Rosó (f)Rosic (f)Roeya (f)Rosana (f)Rosina (f)Rosita (f)

Rose apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb RNoms originals de nenaNoms curts de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms curts