Nom: Rogelia

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Rogelia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2034 de 59.142 noms
  • Freqüència: 229 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Èlia / Elia (f)Noèlia / Noelia (f)Ofèlia / Ofelia (f)Cornelia (f)Aurèlia / Aurelia (f)Cèlia / Celia (f)Dèlia / Delia (f)Hèlia / Helia (f)Nèlia / Nelia (f)Rogeli (m)

Rogelia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb RNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs