Nom: Noèlia / Noelia

Origen i significat

Noelia és un nom femení que té les seves arrels en el nom masculí Noel, el qual prové del llatí "natalis", que significa "naixement". Aquest terme està associat amb el naixement de Jesucrist, i per això es fa servir sovint en referència a la temporada de Nadal. Noelia, per tant, podria interpretar-se com a "pertanyent al Nadal" o "nascuda en Nadal".

La variant femenina Noelia és menys comuna que el seu homòleg masculí, però ha guanyat popularitat en diverses cultures i idiomes. Com a nom, Noelia podria evocar sentiments de joia i celebració, vinculats amb l'època festiva del Nadal. A més, persones que porten aquest nom podrien ser percebudes com a portadores de llum i alegria, qualitats sovint associades amb aquest període de l'any.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Noèlia / Noelia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 184 de 59.142 noms
  • Freqüència: 8.075 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 675 de 1.448 noms
  • Freqüència: 10 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,18 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Nèlia / Nelia (f)Èlia / Elia (f)Ofèlia / Ofelia (f)Cornelia (f)Rogelia (f)Nèlida / Nélida (f)Nela (f)Cèlia / Celia (f)Dèlia / Delia (f)Hèlia / Helia (f)

Noèlia / Noelia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb NNoms catalans de nenaNoms catalansNoms de nena