Nom: Cèlia / Celia

Origen i significat

Celia és un nom femení amb diverses possibles fonts d'origen. Una de les més conegudes és la seva derivació del llatí "caelum", que significa "cel". Aquesta connexió suggeriria una associació amb el cel celeste, l'espiritualitat i la beutat. El nom Celia va ser popularitzat en part gràcies a la literatura, com per exemple en l'obra de Shakespeare "As You Like It" (Com us plagui).

Una altra possible interpretació vincula el nom Celia amb la forma femenina de Celi, que prové de l'antiga expressió llatina "coeli", una variant de "caeli". És un nom que ha estat utilitzat des de temps antics i que ha mantingut una certa constància al llarg dels segles, sent escollit per famílies de diferents cultures per la seva sonoritat i les seves connotacions positives.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 5

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 274 de 59.142 noms
  • Freqüència: 4.669 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,6 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 282 de 1.448 noms
  • Freqüència: 32 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,57 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Cèlia / Celia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Celina (f)Èlia / Elia (f)Camèlia / Camelia (f)Cornelia (f)Dèlia / Delia (f)Hèlia / Helia (f)