Nom: Èlia / Elia

Origen i significat

El nom Elia és la forma femenina de Elies, que en hebreu és Elijah. Aquest nom té un profund significat religiós i es tradueix com "el meu Déu és Yahweh", essent Yahweh una forma del nom de Déu en la tradició judeocristiana. És un nom amb una forta presència en les escriptures sagrades, on Elies és un profeta important.

A més, Elia també pot ser considerat una variant del nom Helena, que prové del grec i significa "lluminosa" o "resplendent". Aquesta relació etimològica pot no ser tan directa com en el cas hebreu, però ofereix una alternativa d'origen i significat per al nom en qüestió. Així, Elia porta amb si connotacions de llum i espiritualitat, independentment de la seva arrel etimològica.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 4

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 341 de 59.142 noms
  • Freqüència: 3.483 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,45 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 72 de 1.448 noms
  • Freqüència: 127 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 2,26 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Èlia / Elia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Èlia / Elia apareix en aquestes llistes

Noms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms curts

Altres noms similars

Cèlia / Celia (f)Dèlia / Delia (f)Hèlia / Helia (f)Nèlia / Nelia (f)Elina (f)Elisa (f)Eliza (f)Elida (f)Elaia (f)Lia / Lía (f)