Nom: Aurèlia / Aurelia

Origen i significat

El nom Aurelia prové del llatí "aurelius", que significa "daurat" o "d'or". Aquest nom femení era utilitzat en l'antiga Roma i és la forma femenina del nom masculí Aurelius, que va ser portat per una famosa gens romana, incloent-hi el filòsof emperador Marc Aureli. El nom evoca la bellesa, la noblesa i la riquesa associades amb l'or.

Aurelia també pot ser relacionat amb el terme "aurora", que es refereix al llum matinal o l'albada, suggerint una connotació de lluminositat i començament nou. En la història, diverses dones de distinció han portat aquest nom, reflectint el seu estatus elevat i el seu lligam amb la qualitat i l'esplendor.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 7

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 576 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.415 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,18 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Aurèlia / Aurelia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Àurea / Áurea (f)Àuria / Auria (f)Èlia / Elia (f)Amèlia / Amelia (f)Aurembiaix (f)Camèlia / Camelia (f)