Nom: Maria Paz / María Paz

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Maria Paz / María Paz a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 490 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.792 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,23 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Maria / María (f)Mariama (f)Mariana (f)Mari (f)Marianna (f)Marioara (f)Màriam / Mariam (f)Marian (f)Marina (f)Marisa (f)

Maria Paz / María Paz apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms llargs de nenaNoms de nenaNoms llargs