Nom: Marisa

Origen i significat

El nom Marisa és una forma contracta de Maria Luisa, combinant elements dels dos noms. Maria, d'origen hebreu, és un dels noms femenins més difosos a tot el món, amb un significat que pot variar des de "estimada" fins a "mare de Déu", depenent de les fonts. Luisa, per la seva banda, és la forma femenina de Luis, que prové del germànic i pot significar "guerrer il·lustre" o "combatent famós".

El nom Marisa ha adquirit popularitat com a nom propi independent, amb una sonoritat que evoca la feminitat i la delicadesa. És un nom que pot portar amb si les qualitats i la simbologia associada tant a Maria com a Luisa, tot i que amb el temps s'ha desvinculat com a nom propi amb identitat pròpia.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Marisa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1343 de 59.142 noms
  • Freqüència: 408 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Maria / María (f)Maisa (f)Larisa (f)Mari (f)Màriam / Mariam (f)Marian (f)Marina (f)Mariia (f)Mariya (f)Màrcia / Marcia (f)

Marisa apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena