Nom: Maria Inmaculada / María Inmaculada

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Maria Inmaculada / María Inmaculada a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 424 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.377 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,31 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Inmaculada (f)Immaculada (f)Mariama (f)Mariamu (f)Mariana (f)Màriam / Mariam (f)Marian (f)Maria / María (f)Marianna (f)Mariami (f)

Maria Inmaculada / María Inmaculada apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs